Стартира процедурата за избор на изпълнител доставчик с обект на процедурата:  

Придобиване и въвеждане на ERP система за управление на бизнес процесите в „МИМ-България“ АД.

Процедурата ще е съгласно изискванията на ПМС № 160/ 1.07.2016 г.

Краен срок за кандидатстване: 06.10.2017г.

Приложени документи: