Начало » За нас

ЗА НАС

Компанията

МИМ БЪЛГАРИЯ АД е българо-италианско акционерно дружество за производство на мебели, основано през 1995г. Стъпвайки на две десетилетия производствен и пазарен опит, конструкторите и технолозите на MИM БЪЛГАРИЯ непрекъснато развиват концептуално произвежданите модели мебели, за да можем да предложим на своите клиенти решения, отговарящи на съвременните тенденции в организацията на офис и публичните пространства.

Стремим се нашите продукти да предложат разнообразие от дизайн и функционалност, за което свидетелстват хилядите обзаведени обекти в страната и чужбина – от единични работни места в офиси на адвокати, нотариуси, туристически и брокерски агенции до обширни работни пространства в офисите на банки, застрахователни компании, телекомуникационни и индустриални гиганти и др.

Качество

Високото качество на продуктите, произведени с марката MIM, започва с материалите и компонентите, доставени само от доказани европейски производители и доставчици като Egger, Hettich, Häfele, Blum и др. В зависимост от проекта, за производството на обзавеждането можем да използваме материали от доставчици по избор на клиента.

Контролът върху всеки етап от производството гарантира минимизиране и навременна корекция на грешките. Всички продукти по проект се произвеждат след одобрение на прототип. Нестандартните продукти се сглобяват за качествен и конструктивен контрол преди доставка.

Сертификати

МИМ България АД е сертифицирано от Bureau Veritas според последните изисквания на Системата за управление на качеството ISO9001:2015 и Системата за oпазване на околната среда ISO14001:2015

Сертификат ISO 9001:2015 от Bureau Veritas

Сертификат ISO 14001:2015 от Bureau Veritas

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост

Българска търговско-промишлена палата

МИМ – БЪЛГАРИЯ АД сключи договор BG16RFOP002-2.077-0202-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по схема BG16RFOP002-2.077 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Наименование на проектно предложение: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Основната цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Обща стойност на проекта: 83 450,00лв, от които 70 932,50лв европейско и 12 517,50лв национално съфинансиране.

На 13.03.2017г. “МИМ България” АД сключи договор № BG16RFOP002-2.002-0449-C01 с Министерство на икономиката, за изпълнение на проект: „Развитие на управленския капацитет в “МИМ България” АД чрез въвеждане на система за управление на ресурсите“. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, схема BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“.