Проект

 

„Развитие на управленския капацитет в “МИМ България” АД чрез въвеждане на система за управление на ресурсите“

Информация за сключен договор ERP

Информация за сключен договор във връзка с проведена процедура “Избор с публична покана с предмет: “Придобиване и въвеждане на ERP система за управление на бизнес процесите в „МИМ-България“ АД…

повече информация

Описание на проекта

На 13.03.2017 г. “МИМ България” АД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект: „Развитие на управленския капацитет в “МИМ – България” АД чрез въвеждане на система за управление на ресурсите“. Проектът е финансиран по Оператична програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020…

повече информация