Проект

 

„Развитие на управленския капацитет в “МИМ България” АД чрез въвеждане на система за управление на ресурсите“

Описание на проекта

На 13.03.2017 г. “МИМ България” АД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект: „Развитие на управленския капацитет в “МИМ – България” АД чрез въвеждане на система за управление на ресурсите“. Проектът е финансиран по Оператична програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020…

повече информация